image-400
Čo týmto filmom vlastne chýba?
Adam Straka12/5/2018

Púť študentských filmov z produkcie VŠMU sa pravidelne končí už na jej začiatku: z kinosály na Filmovej a televíznej fakulte…